Krčma Stari mlin

Adresa:
Braće Radića 23
31226 Dalj

Kontakt:
+385 92 123 92 93
krcmastarimlin@gmail.com
www.starimlin.eu

Bakina kuća

Adresa:
Petra Kovčalije Pere 101
31226 Dalj

Kontakt:
+385 91 34341 55
seoskaidila.dalj@gmail.com
www.tz.opcina-erdut.hr

Kuća za odmor kod Štefa

Adresa:
Josipa Kemenjija 12
31226 Dalj

Kontakt:
+385 91 532 77 12
kuca.kod.stefa@gmail.com
sites.google.com/site/kodstefa/home

Kuća za odmor Pod dudom

Adresa:
Mladena Palinkaša 32
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 99 214 4486
pod.dudom@gmail.com
www.facebook.com/Ku%C4%87a-za-odmor-Pod-dudom-Aljma%C5%A1-privatni-smje%C5%A1taj-ruralni-turizam-261435960645655

Villa Katarina

Adresa:
Balinac 33
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 370 0000
dskobic@gmail.com
www.booking.com/hotel/hr/villa-katarina-aljmas.hr.html

Kuća za odmor Pod dudom

Adresa:
Mladena Palinkaša 32
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 99 214 4486
pod.dudom@gmail.com
www.facebook.com/Ku%C4%87a-za-odmor-Pod-dudom-Aljma%C5%A1-privatni-smje%C5%A1taj-ruralni-turizam-261435960645655

Silvana Gostić

Adresa:
Zlatna 50
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 159 0326
gostic@net.hr
tz.opcina-erdut.hr/smjestaj

Konoba Zeko

Adresa:
Trg braće Radića 29
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 92 123 9030
izletistezeko@net.hr
www.konoba-zeko.net

Etno kuća Stari Dud

Adresa:
Ul. Ivana Bakića 53
31206 Erdut

Kontakt:
+385 99 862 3985
+385 99 774 4123
zlatica.blagojevic@gmail.com
www.booking.com/hotel/hr/etno-kuca-stari-dud.hr.html

Erdutski vinogradi d.o.o.

Adresa:
Trg Branka Hercega 1
31206 Erdut

Kontakt:
erdutski-vinogradi@os.t-com.hr
www.erdutski-vinogradi.hr/index.php/hr/turizam/smjestaj

Seoski turizam kod "Joze Trskana"

Adresa:
Mladena Palinkaša 21
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 584 6008
info@kodjozetrskana.com
www.kodjozetrskana.com

Seljačko Gospodarstvo Petrijevčanin

Adresa:
Mladena Palinkaša 20
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 558 7771
sinisa.petrijevcanin@gmail.com
sites.google.com/site/petrijevcaninfamily
tz.opcina-erdut.hr/smjestaj/seljacko-gospodarstvo-petrijevcanin

Danubio kuća za odmor

Adresa:
Stepaničevac 8
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 631 57 01
vino@mtd.hr
www.danubio.hr

Queen of Danube kuća za odmor

Adresa:
Rudina Balinac 20
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 358 4101
vedran.taslidzic@gmail.com
www.booking.com/hotel/hr/queen-of-danube-aljmas1.hr.html

Kuća za odmor “PETRA”

Adresa:
Oraški put 15
31206 Erdut

Kontakt:
+385 95 705 6343
petra.teskera@gmail.com
hr-hr.facebook.com/pages/category/Hotel---Lodging/Ku%C4%87a-za-odmor-Petra-127406721154327

Pavić

Adresa:
Braće Radića 1
31206 Erdut

Kontakt:
+385 99 209 1212
pavichrvoje@gmail.com

Peter

Adresa:
Podunavlje 142
31206 Erdut

Kontakt:
+385 99 825 56 26
matej.lazar@gmail.com
www.booking.com/hotel/hr/peter-erdut.hr.html

Kuća za odmor “BRZICA”

Adresa:
Rudina Busija 16
31206 Erdut

Kontakt:
+385 91 297 34 10
ivo.brzicahbv9@gmail.com

Petnaest-apartmani Ušće

Adresa:
Ušće
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 454 05 55
tanja.toto10@gmail.com

Kuća za odmor "Dunav"

Adresa:
Crkvina 64
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 91 769 37 83
cectanja@gmail.com

Zeleni Horizont

Adresa:
Busija 45
31206 Erdut

Kontakt:
adv-darko.super@os.t-com.hr
www.facebook.com/zelenihorizont
www.booking.com/hotel/hr/zeleni-horizont.hr.html

Kuća za odmor "Lipin dol"

Adresa:
Lipin dol 46
31205 Aljmaš

Kontakt:
+385 99 685 9514
lipindol46@gmail.com
lipindol46.wixsite.com/lipindol

Kuća za odmor "Lucija"

Adresa:
Josipa Bana Jelačića 18
31206 Erdut