Propisi i dokumenti Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

Djelovanje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije temelji se, između ostalog, na Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.), Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19) i Zakonu o turističkoj pristojbi („Narodne novine” 52/19; NN 32/20; NN 42/20) te njihovim provedbenim propisima. Navedeni zakoni i provedbeni propisi su u nadležnosti Ministarstvo turizma i sporta koji obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske, a dostupni su na sljedećoj poveznici:  https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

 

Statut Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

Zahtjev za pristup informacijama

Upute za ostvarivanje prava za pristup informacijama

2022

Program rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

2021

Financijski plan Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Program rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Rebalans Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

2020

Financijski plan Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Program rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Rebalans Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

2019

Financijski plan Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Program rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Rebalans Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

2018

Rebalans Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

2017

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. godinu